Orthokin —
Lijek je u Vama

Autologna ter­apija osteoar­tri­tisa
ozli­jeda zglobova tetiva, mišića
i bolova u leđima
Saz­na­jte više

2nd World Orthokine
Experts Conference

Varaždin, Croa­tia from 29th31th August 2014
Saz­na­jte više

Pratite nas na Facebooku

Orthokine Serum

Orthokin

Autologna ter­apija

Zaus­tavl­jaj se upala zglobova, regener­ira zglobna hrskav­ica i ubrzava zacjeljivanje

Ublažava osteoar­tri­tis

Sman­juje upalu i otek­linu u zah­vaćenom zglobu, sman­juje bol te djeluje zaštitno

Liječi bol u leđima

Pomaže pri upali i propadanju upalom ošetećenog živčanog tkiva kralježnice

Liječnički tim

Denis Tršek

Ortoped

Dugogodišnji stručn­jak na polju sport­skih ozlijeda.

Vlasta Broz­iče­vić

Fiz­i­jatar

Speci­jal­ist na području sportske med­i­cine, fizikalne ter­apije i rehabilitacije.

Nikica Daraboš

Kirurg

Pos­je­duje bogato iskustvo u liječenju lig­a­men­tarnih ozl­jeda kol­jena, endo­pro­tetici kol­jena i kuka.

Jurica Rakić

Fiz­i­jatar

Speci­jal­ist fizikalne medicie i rehabilitacije

Zado­voljni pacijenti

Sanja Šegedin

Orthokin mi je izuzetno pomo­gao u liječenju bolesnog kol­jena. Svima pre­poručam Orthokin tretman.

Mar­ija Vrsaljko

Odkad sam počela dobi­vati inek­cije Orthok­ina više ne osjećam bolove u kol­jenu i mogu se nor­malno kretati.

Marko Urbić

Prije korištenja Orthokin injek­cija nisam mogao nor­malno hodati i raditi. Ter­api­jama sam izb­je­gao tešku operaciju leđa i sad živim bez bolova.

Andrej Plan­cak

Nakon teške operacije kol­jena, zah­valju­jući Orthok­inu, ponovno se vraćam vaterpolu.

Lokacije tret­mana