Orthokin ter­apiju i njez­inu učinkovi­tost pre­poz­nali su bro­jni mediji koji su u svo­jim video priloz­ima dodatno osvi­jestili javnost o ovoj veoma učinkovi­toj metodi liječenja i opo­ravka od ozlijeda.

Orthokin — način primjene

Utje­caj Orthok­ina na liječenje artroze

Orthokin u emisiji Provjereno

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"orthokin\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

Oni se liječe vlastitom krvlju! Pogleda­jte prilog iz emisije Prov­jereno Nove Tv. Repor­taža se nalazi na sljedećem LINKU.

Otkrivena tajna liječenja

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"orthokin\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

Što je zajed­ničko Vedranu Ćor­luki, Blanki Vlašić, Dinu Rađi, Slavenu Bil­iću, Mirku Fil­ipoviću, ses­trama Zani­nović, Janici i Ivici Kosteliću, osim što su sadašnji ili bivši sportaši? Odgovor saz­na­jte u priči Jutarn­jeg Lista na sljedećem LINKU.

Drugo mišl­jenje — Orthokin

Inter­view about Orthokine treatment

Orthokin ter­apija u prim­jeni — dr. Vladislav Stevanović

Prim­jena Orthok­ina u liječenju sport­skih ozlijeda

Repor­taža Dnevnik TV-​a o usp­ješnosti Orthokina

U Srbiji otvorena Atom­ska Banja, uz Orthokin liječenje