Dok­tor u kući –Nakon teške ozli­jede kol­jena Andrej se vraća vatrepolu

Dok­tor u kući — Marko Urbić izb­je­gao operaciju leđa zah­valju­jući Orthokinu

Nova metoda liječenja — Košarkašica Mar­ija Vrsaljko usp­ješno se opo­rav­ila zah­valju­jući Orthokinu

Dok­tor u kući — Nove metode biološkog liječenja

Polik­linika Terme Selce usp­ješno koristi Orthokin ter­apiju u liječenju vrhun­skih sportaša.